Auteur Topic: FNV Brief d.d. 1 april 2020  (gelezen 1107 keer)

Beveiliger64

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 430
    • Bekijk profiel
FNV Brief d.d. 1 april 2020
« Gepost op: woensdag 1 april 2020, 23:02 »
 Aangemaakt op 01-04-2020 12:15
Maatregelen rond coronacrisis Beste leden, Om te beginnen hoop ik dat jullie en jullie familieleden gezond zijn.
Het coronavirus hakt er behoorlijk in. Niet alleen in het dagelijks leven van iedereen. Maar ook in het werkaanbod bij de beveiligingsbedrijven. Daarom hebben de werkgevers met wie wij de cao Particuliere Beveiliging afspreken ons gevraagd om over extra maatregelen na te denken. Maatregelen die bovenop de overheidsmaatregelen komen om bedrijven en werknemers door deze coronacrisis te helpen.

In deze nieuwsbrief kun je lezen welke voorstellen de werkgevers hebben gedaan en hoe wij daarop hebben gereageerd.

Minder werkaanbod Bij de meeste beveiligingsbedrijven is het normale werkaanbod door de coronacrisis afgenomen.
Maar er zijn ook plekken waar juist meer vraag naar beveiliging ontstaat.

Bijvoorbeeld in de detailhandel waar nu beveiligers worden ingezet om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel.
Maar ook om hamsteren te voorkomen of om te zorgen dat iedereen zich netjes houdt aan de 1,5 meter afstand.

NOW-regeling en andere noodmaatregelen

Als een beveiligingsbedrijf 20% of meer omzetverlies heeft, kan de werkgever een aanvraag indienen voor de zogenaamde NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Zoals de naam al zegt, is deze regeling bedoeld om te voorkomen dat het personeel wordt ontslagen. De overheid betaalt de werkgever - na goedkeuring van de aanvraag
- 90% van de loonkosten op voorwaarde dat de werkgever zijn personeel in dienst houdt en het salaris blijft betalen. Als je werkgever gebruik maakt van deze regeling, dan kost het jou geen WW-rechten als je tijdelijk niet kunt werken. Naast deze regeling heeft de overheid nog andere maatregelen genomen om werkgevers door de coronacrisis te helpen. Je werkgever kan bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen voor belastingen en pensioenpremies.

Ook hebben de banken de voorwaarden versoepeld als werkgevers een lening willen aanvragen. Verzoeken van de beveiligingsbedrijven

De NOW-regeling vergoedt niet 100% van de loonkosten van je werkgever. De beveiligingsbedrijven hebben de vakbonden daarom gevraagd om na te denken over aanvullende maatregelen De werkgevers kwamen met de volgende voorstellen:  Meer flexibiliteit door verlengen van tijdvakken en verschuiven zonder toeslagen Wij snappen dat er nu meer flexibiliteit nodig is om de planning rond te krijgen, maar we horen dat veel beveiligers vrijwillig willen bijspringen als dat nodig is.

Daarom denken wij dat het verlengen van tijdvakken nu niet nodig is. Verder hebben de werkgevers niet goed kunnen aantonen dat het tijdelijk afschaffen van de verschuivingstoeslag hen gaat helpen om door de crisis te komen.

Daarom denken wij dat het niet nodig is om hierover aparte afspraken te maken tussen werkgevers en vakbonden.

Tijdelijk omzetten parttimers vast model naar parttimers groeimodel Wij vinden het geen goed idee dit in een collectieve afspraak vast te leggen.

De meeste parttimers met een vast model hebben niet voor niets gekozen voor een vast model. Dat sluit namelijk aan bij hun privésituatie.

Als je dat wilt, kun je als parttimer met een vast model bij je werkgever aangeven dat je bereid bent om tijdelijk meer te werken om je werkgever en collega’s uit de brand te helpen.

Verplicht verlof opnemen Wij zien geen aanleiding voor deze maatregel. De NOW-regeling is juist bedoeld om de vermindering van personeelsinzet voor werkgevers te compenseren. Als je dat wilt, kun je natuurlijk bij je werkgever aangeven dat je vrijwillig verlof opneemt in (een deel van) de coronaperiode.

Tijdelijk verruimen van het aantal minuren Ook dit vinden wij geen goed idee. De maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld, dekken volgens ons de verminderde inzet voldoende af.

Vakantiegeld later betalen, bijvoorbeeld in juli of augustus Wij hebben aangegeven dat het vakantiegeld volgens de afspraken in de cao uiterlijk betaald moet worden in de maand juni. Meestal betalen werkgevers het vakantiegeld al in mei. Zonder de cao te overtreden kunnen werkgevers nu dus eventueel het vakantiegeld uiterlijk 30 juni betalen. Wij zien geen reden om de uitbetaling nog verder uit te stellen naar juli of augustus.

Tijdelijk opschorten van controles door het Controleorgaan Het Controleorgaan controleert of beveiligingsbedrijven zich aan de cao houden. Wij willen juist meer controles tijdens deze crisis, omdat we bang zijn dat meer beveiligingsbedrijven zich in deze tijd niet aan de cao houden.

Meer scholing beschikbaar maken voor beveiligers die niet kunnen werken Hier werken wij graag aan mee. Willen wij helemaal niets doen om de werkgevers te helpen? De werkgevers hebben tot nu toe niet concreet kunnen maken waarom er extra maatregelen nodig zijn om de beveiligingsbedrijven door de crisis te helpen, bovenop de maatregelen die de overheid al biedt.

Wij willen eerst een duidelijk beeld krijgen van de problemen en zien of de maatregelen van de overheid voldoende helpen om het hoofd boven water te houden.

De overheid vindt dat bedrijven pas voor de noodmaatregelen in aanmerking komen als zij ten minste een omzetverlies van 20% hebben.

De overheid vindt dat werkgevers met een lager omzetverlies de gevolgen van deze crisis zelf moeten kunnen opvangen.

Als een beveiligingsbedrijf aantoonbaar in financiële moeilijkheden zit, dan zijn we als vakbonden bereid om met dat bedrijf in gesprek te gaan en te bekijken hoe we het bedrijf én de werkgelegenheid van de werknemers overeind kunnen houden.

Dit hebben we de werkgevers laten weten.

Conclusie Samengevat komt het erop neer dat de vakbonden op dit moment niet overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om extra noodmaatregelen af te spreken, bovenop de noodmaatregelen van de overheid.

De coronacrisis raakt de beveiligingsbedrijven op sommige plekken best stevig.

Ons beeld is echter dat de noodmaatregelen van de overheid ook voor de beveiligingsbedrijven afdoende zijn om door de crisis heen te komen.

Ook al zal het financieel soms pijn doen en flexibiliteit en organisatiekracht vragen van werkgevers én werknemers. Vragen of opmerkingen? We maken een bizarre tijd mee met elkaar. En misschien zit je met vragen over je werk en je inkomen.

Op www.fnv.nl/corona vind je antwoorden op veel gestelde vragen over werk en corona. Wil jij iets melden over werk en inkomen in relatie tot corona? Of wil je de noodklok luiden? Vul dan het formulier in op https://www.fnv.nl/corona/corona-meldpunt#/ en wij gaan ermee aan de slag.

Want de FNV is dichtbij, juist nu afstand nodig is.

Met hartelijke groet, en blijf gezond, Mohamed Gafki en Tanja Schrijver Bestuurders FNV Beveiliging Volg ons op @fnvbeveiliging en www.facebook.com/fnvbeveiliging

Beveiliger64

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 430
    • Bekijk profiel
Re: FNV Brief d.d. 1 april 2020
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 2 april 2020, 06:09 »

Geen tijdelijke versobering van cao-afspraken
01 april 2020

Tot twee keer toe hebben werkgeversorganisaties afgelopen week bij CNV Vakmensen en de andere vakbonden aangeklopt om cao-afspraken in de Particuliere Beveiliging tijdelijk te versoberen. We hebben de verzoeken afgewezen. We zien geen grootschalige afname van werk in de Particuliere Beveiliging.

In een gezamenlijke reactie met FNV en De Unie heeft CNV Vakmensen het voorstel van werkgevers - om vakantiegeld later uit te betalen en werknemers te vragen vakantiedagen in te leveren - afgewezen. Een week eerder deden werkgevers voorstellen om tijdvakken in roosters te verlengen en toeslagen te verlagen. Daarnaast zijn voorstellen gedaan om meer minuren te mogen schrijven en wenste de werkgeversorganisatie een tijdelijke opschorting van de controle's op cao-naleving. Ook dat is afgewezen.

Over het verzoek om beveligingsmedewerkers die wegens de coronacrisis thuis zitten extra scholingsfaciliteiten te bieden, praten we graag verder.

Geen heldere beeld

In de eerste plaats hebben we de voorstellen afgewezen omdat er op dit moment geen helder beeld is over het verdwijnen van werk in de gehele sector Particuliere Beveiling. We hebben om die gegevens gevraagd, maar ze niet gekregen. Er verdwijnt werk op Schiphol en op locaties die nu tijdelijk gesloten zijn. Tegelijkertijd komt er werk bij op veel locaties. Met name op plekken die op een veilige manier open moeten blijven. Denk aan supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, waar op dit moment veel extra inzet van particuliere beveiliging nodig.

Inzet van horeca- en evenementenbeveiligers

Tweede reden. De werkgeversorganisatie heeft in een brief aan het kabinet gevraagd om horeca- en evenementenbeveiligers tijdelijk een ontheffing te verlenen zodat zij kunnen werken in de particuliere beveiliging. Zo'n verzoek is alleen zinnig als er een tekort is aan particuliere beveiligers.

Het verzoek van de vakbonden is om eerst een noodplan te maken voor de evenementen- en horecabeveiligers, zodat bedrijven in die sector niet omvallen en medewerkers hun baan behouden. Het noodpakket van de overheid kan hier veel betekenen. Omdat er nu geen noodpakket in de horeca- en evenementenbeveiliging is, ontstaan er problemen in de Particuliere Beveiliging.

Kort gezegd: omdat er geen noodpakket is, bestaat het risico dat 'goedkope' evenementbedrijven werk in de particuliere beveiliging gaan invullen, zonder de passende cao en passende vergunningen. Dit zorgt voor ongewenste verdringing van werk.

Noodpakket overheid

Derde reden om de verzoeken van werkgevers af te wijzen is het noodpakket van de overheid dat gisteren is uitgewerkt. Verdwijnt er bij een beveiligingsbedrijf omzet door de coronacrisis, dan kan het bedrijf op zeer ruime steun van de belastingbetaler rekenen. Zo wordt via de NOW-regeling 90% van het loon doorbetaald van mensen waar geen werk voor is, inclusief vakantiegeld en pensioenpremie. Ook mogen bedrijven later belasting betalen, zijn er soepele afspraken mogelijk over werkgeverspremies en zijn er talloze andere maatregelen om het leed voor bedrijven te verlichten.

Uiteenlopende bedrijven

Een laatste belangrijke reden tegen tijdelijke versobering van de cao te zijn is dat het effect van de coronacrisis op bedrijven heel verschillend uitpakt. Bij sommige bedrijven zijn geen problemen of neemt het werk toe, bij anderen bedrijven neemt het werk af. Zouden we cao-afspraken voor de hele particuliere beveiliging versoberen, dan benadeelt dat ook beveiligers die op dit moment keihard aan het werk zijn in de vitale of winstgevende sectoren.

Het kan niet de bedoeling zijn dat beveiligers die zich nu keihard inzetten op die belangrijke - en soms risicovolle - plekken met een versoberde cao te maken krijgen.

Geen verzoek om veilige werkplekken

Het verzoek van werkgeversorganisatie ging voornamelijk over versobering van cao-afspraken. In het verzoek werd met geen woord gerept over de veiligheidsaspecten van het werk, terwijl wij daar op dit moment veel vragen over krijgen. Op verschillende plekken in de beveiliging is het nauwelijks mogelijk om het werk uit te voeren en tegelijkertijd de adviezen van het RIVM rondom het coronavirus na te leven. Daar hebben we zorgen over.

Onze oproep aan de werkgevers is om hier scherper op te zijn en beveiligingsmedewerkers met heldere instructies en voldoende middelen op pad te sturen.

Wat kunnen we wel doen voor de sector?

Als een onderneming door het wegvallen van werk in de particuliere beveliging in financiële nood komt, is onze oproep om eerst gebruik te maken van de NOW-regeling en de fiscale- en kredietfaciliteiten van het kabinet. Met deze regelingen blijft werkgelegenheid behouden en krijgt de onderneming een ruime vergoeding.

Is dit niet voldoende om het bedrijf overheid te houden, dan willen we op bedrijfsniveau afspraken maken. Daarin zullen we op een constructieve manier, samen met de leden en betreffende onderneming, zoeken naar een passende oplossing.

Wat kunnen we doen voor de leden?

Op dit moment hebben we via de verschillend whatsapp-groepen en dankzij meldingen via onze infolijn hele korte lijnen met onze leden. Onze oproep is: blijf ons melden als het werk onveilig is, of als een werkgever zich niet aan afspraken houdt.

Wil je meer weten over alles rondom je werk en coronacrisis, lees dat hier. Nieuws over de beveliging verspreid ik via Twitter en onze Facebook-pagina.

Wees voorzichtig allemaal, #hetisgeengriepje, en houd me op de hoogte.


Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metaaltechniek/cao-installatietechniek/nieuws/geen-tijdelijke-versobering-van-cao-afspraken