Auteur Topic: CAO Resultaat nog gedetaileerder  (gelezen 2246 keer)

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 09:25 »
Wat hebben we bereikt?
De lonen gaan omhoog – ook dit jaar al – en de werkdruk omlaag. Met de acties van de afgelopen maanden is de druk op de werkgevers flink opgevoerd. Dankzij jullie inzet zijn wij in staat geweest om voor een lange periode goede afspraken te maken, te weten een cao van 5 jaar, die perspectief en duidelijkheid biedt. Alles bij elkaar gaat het om een verbetering van arbeidsvoorwaarden, zowel op het gebied van inkomen, werktijden als pensioen. Het werk van beveiligers wordt serieus genomen en beter beloond.

Lonen omhoog
Dit jaar krijg je tòch een structurele loonsverhoging. Over een periode van vijf jaar krijg je loonsverhogingen van in totaal 13,25 procent.

De lonen gaan omhoog met:

1,5 procent in 2018 (per loonperiode 13)
1,75 procent in 2019 (per loonperiode 5)
2,5 procent in 2020 (per loonperiode 1)
2,5 procent in 2021 (per loonperiode 1)
2,5 procent in 2022 (per loonperiode 1)
2,5 procent in 2023 (per loonperiode 1)
Om er zeker van te zijn dat je salarisverhoging niet wordt ingehaald door de inflatie, is afgesproken dat de jaarlijkse loonstijging in de periode 2020-2023 minimaal 2,5 procent bedraagt.Als de CPI (Consumenten Prijs Index) op een hoger percentage uitkomt, dan worden de lonen met dat hogere percentage verhoogd.

Loonschalen 2.1 en 3.1
Aan het einde van de looptijd van de cao (2023) zal het loon in de schalen 2.1 en 3.1. ten minste 125 procent van het dan geldende wettelijk minimumloon bedragen.

Aanloopsalarisschaal
De aanloopsalarisschaal wordt per loonperiode 1 van 2019 afgeschaft.

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023. Een cao voor 5 jaar is uitzonderlijk. Door te kiezen voor zo’n lange looptijd, garanderen we duidelijkheid en stabiliteit in de branche. De werkgevers weten waar ze aan toe zijn en kunnen hier in de – vaak langlopende – contracten met opdrachtgevers rekening mee houden. Tegelijkertijd zijn jullie de komende jaren verzekerd van een goede loonsverhoging, verbetering van de pensioenregeling, gezondere roostersystematiek én de garantie dat de werkdruk omlaag gaat.

Gezondere roosters
We hebben afgesproken om de roostersystematiek aan te passen met als doel:

Minder werkdruk
Meer rust
Meer voorspelbaarheid
Meer hersteltijd
Om tot die aanpassingen te komen, stellen we een brede werkgroep samen. Daarin zal in ieder geval een roosterspecialist van de vakbonden zitten en is natuurlijk plaats voor (een vertegenwoordiging van) onze leden. De werkgroep gaat zo spoedig mogelijk aan de slag en zal in het eerste kwartaal van 2019 aanbevelingen doen aan cao-partijen. De nieuwe roostersystematiek zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 van kracht worden.

In de werkgroep kunnen alle elementen van de roostersystematiek, waaronder ook het aantal tijdvakken in een loonperiode, in onderlinge samenhang worden besproken. Alle varianten, alternatieven en ideeën van werknemers en werkgevers zullen samengebracht worden, zonder op voorhand de werkgroep beperkingen op te leggen.
Alles wat helpt om de werkdruk te verlagen, voorspelbaarheid en meer rust en hersteltijd in de roosters te brengen, zullen we de komende tijd nader bespreken.

Verlagen arbeidsduur
Daarnaast hebben we afgesproken dat met ingang van loonperiode 1 van 2023 een fulltimer geen 152 uur per loonperiode werkt, maar 144 uur per loonperiode. Voor parttimers geldt dit naar rato van hun parttime-percentage. Dat betekent dat je dus minder gaat werken voor hetzelfde salaris. Omgerekend is dat – los van de afgesproken loonsverhogingen – een flinke salarisverbetering van ongeveer 5,2 procent.

Beter pensioen
We hebben afgesproken dat we tegen maximaal dezelfde kosten als nu een veel betere pensioenregeling invoeren. Daarover vragen we advies aan deskundigen. De vakbonden zijn nauw bij dit proces betrokken en zullen hun leden actief in dat proces meenemen. De nieuwe pensioenregeling gaat in op 1 januari 2020.

Meer zekere contracten
We hebben afgesproken dat 80 procent van de beveiligers in een bedrijf een contract voor onbepaalde tijd heeft. Een vast contract biedt beveiligers duidelijkheid en zekerheid.

Eindejaarsuitkering
Met ingang van 2019 wordt de peildatum voor de eindejaarsuitkering gelijk gesteld aan de datum van uitbetaling. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in loonperiode 12 (dat is een week na einde loonperiode 11).
Hierdoor zouden beveiligers in het eerste jaar een deel van hun eindejaarsuitkering mislopen. Om dat te voorkomen nemen de werkgevers in 2019 de “ontbrekende” loonperiodes 12 en 13 voor hun rekening en betalen ze dus de volledige eindejaarsuitkering over 13 loonperiodes. De hoogte van de uitkering over de loonperiodes 12 en 13 wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de 11 voorafgaande loonperiodes.

Minuren
Vanaf loonperiode 1 van 2019 zal het maximaal saldo aan op te bouwen aantal minuren elk jaar met 10 uren per jaar worden verminderd totdat een maximum van 40 uren is bereikt.
Dus vanaf loonperiode 1 van 2019 is het maximum aantal op te bouwen minuren 80, vanaf loonperiode 1 van 2020 is het maximum aantal op te bouwen minuren 70, vanaf loonperiode 1 van 2021 is het maximum aantal op te bouwen minuren 60, vanaf loonperiode 1 van 2022 is het maximum aantal op te bouwen minuren 50 en vanaf loonperiode 1 van 2023 is het maximum aantal op te bouwen minuren 40.

Generatiepact
We hebben afgesproken dat er met ingang van loonperiode 1 van 2020 op een nader te bepalen leeftijd een 80-90-100-regeling (80 procent werken, waarbij het salaris 90 procent is en pensioen 100 procent) wordt ingevoerd. In het eerste kwartaal van 2019 bepalen partijen de inhoud van deze regeling. Onderdeel van deze regeling is een gefaseerde opbouw onder gelijktijdige uitfasering van de leeftijdsdagen als bedoeld in artikel 80 lid 5. Partijen nemen reeds bestaande regelingen als voorbeeld.

Reparatie WW en WGA
Partijen zullen zich vóór het einde van 2018 aansluiten bij een cao die er in voorziet dat het de WW en WGA worden gerepareerd.

Duurzaam meedoen
Gezien voortschrijdend gebruik van nieuwe technologie in de beveiligingsbranche wordt speciale aandacht besteed aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid/employability van medewerkers. Belangrijk is daarbij bewustwording van de noodzaak tot ontwikkelen van talenten, vaardigheden en competenties voor huidige en toekomstige functies. Hiertoe zal een bewustwordingscampagne worden gestart.
Verder zullen door vakbonden ontwikkelde programma’s ter ontwikkeling en opleiding voor functies buiten de branche worden voorgesteld en ondersteund. EVC trajecten kunnen hiertoe ook behoren. De benodigde subsidie hiervoor wordt aangevraagd bij de Stuurgroep Opleiden (voorheen SOBB). Voorstellen kunnen door partijen rechtstreeks, ook gedurende de looptijd, worden ingebracht.

Functiegebouw
Cao-partijen zullen een erkende systeemhouder voor functiewaarderingssystemen opdracht geven tot een herijking van het bestaande functiegebouw. Een werkgroep samengesteld namens partijen zal dit proces begeleiden. Actuele en nieuwe rollen zullen in deze herijking een plek krijgen. Dit kan consequenties hebben voor het loongebouw. Dit proces is gedurende de looptijd van de cao afgerond.

Voldoen aan wetgeving
Cao-partijen geven een externe deskundige de opdracht een inventarisatie te doen van cao-bepalingen die strijdig zijn met de wet. Cao-partijen spreken af voor loonperiode 1 van 2020 afspraken te maken die er toe leiden dat deze artikelen uit deze cao worden verwijderd.

Vereenvoudiging
Partijen zullen een externe specialist opdracht geven de cao-tekst te vereenvoudigen en toegankelijk te maken. Ook zullen partijen een werkgroep opdracht geven te komen met voorstellen tot vereenvoudigen van de cao door vermindering of andere definiëring/redactie van artikelen. De werkgroep zal uiterlijk eind 2019 rapporteren.

Stakingsuren
De als gevolg van de recente acties niet betaalde uren zullen alsnog worden uitbetaald.


De leden hebben het laatste woord
Al met al een flink pakket aan afspraken, dat door de onderhandelingsdelegatie van kaderleden en vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen aan jullie wordt voorgelegd.

Wij begrijpen dat jullie op bepaalde punten misschien nadere toelichting willen of vragen hebben. Daarom organiseren wij samen met FNV Beveiliging vijf bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn op:
Maandag 1 oktober       19:00-20:00        Utrecht              Varrolaan 100 Utrecht (kantoor FNV)

Maandag 1 oktober       19:00-20:00        Weert                Schepenlaan 6 Weert (kantoor FNV)

Dinsdag 2 oktober        19:00-20:00        Zwolle               Vakbondshuis Koggelaan 3 Zwolle (FNV)

Woensdag 3 oktober     19:00-20:00        Rotterdam         Pegagusweg 200 Rotterdam (FNV)

Donderdag 4 oktober    19:00-20:00        Amsterdam       Derkinderstraat Amsterdam (FNV)Stemmen kan ook door te klikken op deze link. De stemming sluit op dinsdag 9 oktober om 12.00 uur.

Onze leden werkzaam bij Securitas Aviation en I-Sec ontvangen binnenkort nog extra informatie.
Namens jullie collega’s in de onderhandelingsdelegatie,
Erik Maas en Aletta Bulsink
e.maas@cnvvakmensen.nl

Ontvang het laatste nieuws over jouw sector
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De voordelen van CNV Vakmensen
Deskundig advies over werk en inkomen
Rechtshulp voor werk en inkomen
Rechtshulp voor privé situaties
Hulp bij je belastingaangifte
Korting op verzekeringen
Informatie en advies bij ziekte
Word lid
Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die jou nodig heeft
Zodat we als vakmensen samen sterk staan
Word lid
CNV Vakmensen
© 2018 CNV Vakmensen Voorwaarden  Privacyverklaring  Cookiebeleid
Twitter
 
Facebook
 
LinkedIn
 
YouTube

Ook wij gebruiken cookies op onze s

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 09:33 »
Ik heb zelf net VOOR deze CAO gestemd.

Natuurlijk zijn er nog zaken onduidelijk, verlagen werkdruk, roosters.

Maar er is een redelijke loonsverhoging, het had natuurlijk meer gemogen, maar dat hou je toch.

Over vier jaar 8/152 =  5,2% minder werken voor iedereen, ook parttimers dus,
voor hetzelfde salaris.

Maximaal nog maar 40 minuren ipv 80 minuren, over vier jaar.

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 10:07 »
Uren verlof bij 144 uur fulltime ipv 152 uur

Het aantal verlofdagen zal ongetwijfeld hetzelfde blijven, 24 verlofdagen voor een fulltimer, want hierover staat niets in het CAO onderhandelingsresultaat.

Het aantal verlofuren per verlofdag zal inderdaad wel eens minder kunnen worden.

Bij 160 uur was een verlofdag 8 uur

Bij 152 uur werd het 152/160 x 8 = 7,6 uur

Bij 144 uur wordt dit 144/152 x 7,6 uur =  7,2 uur (als het op dezelfde manier gaat worden berekend!)

Per jaar lever je dus 24 x ,4 uur = 9,6 uur verlof in.

Maar per jaar werk je 13 x 8 uur = 104 uur minder


Voor parttimers geldt dit naar rato
Bij werken op doordeweekse feestdagen en extra dienstjaren kun je verlof opbouwen, hiervoor geldt dezelfde afname.

Security Guy

 • Actief lid
 • ***
 • Berichten: 44
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 11:22 »
 :( Wat mij niet helemaal duidelijk is, in 2013 gaan we naar een 36 uur werkweek 144 uur per periode maar de lonen blijven gelijk. Gaat dan het uurloon omhoog met 5,2% na alle voorgaande verhogingen. Dus
1.5% in loonperiode 13 2018
1.75% in loonperiode 5 2019
2.5% in loonperiode 1   2020
2.5% in loonperiode 1   2021
2.5% in loonperiode 1   2022
2.5% in loonperiode 1   2023 + een 144 uur/ periode of eigenlijk een loonsverbetering van 5,2%
Of  2.5% in loonperiode 1 2023 - een 8 uur/ periode of eigenlijk een loonvermindering van 5,2%

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 11:38 »
:( Wat mij niet helemaal duidelijk is, in 2013 gaan we naar een 36 uur werkweek 144 uur per periode maar de lonen blijven gelijk. Gaat dan het uurloon omhoog met 5,2% na alle voorgaande verhogingen. Dus
1.5% in loonperiode 13 2018
1.75% in loonperiode 5 2019
2.5% in loonperiode 1   2020
2.5% in loonperiode 1   2021
2.5% in loonperiode 1   2022
2.5% in loonperiode 1   2023 + een 144 uur/ periode of eigenlijk een loonsverbetering van 5,2%
Of  2.5% in loonperiode 1 2023 - een 8 uur/ periode of eigenlijk een loonvermindering van 5,2%

Ja, je uurloon zal dus extra omhoog gaan per 1 2023.

Verdiende je eerst bijvoorbeeld 152 uur x 10,00 Euro/uur  = 1520 Euro

Na 1-23 verdien je  1520 Euro / 144 uur = 10,55 Euro per uur

Per uur ga je er dus 0,55/10 = 5,5% op vooruit.

Iedereen gaat per periode 1-23 5,2% minder werken
en de full timer 152 uur , gaat er PER UUR 5,5% op vooruit. Want het salaris blijft gelijk.

Daarbij komt dan nog de 2,5%(of hoger) per 1-23
Tellen we dit voor het gemak bij elkaar op dan ga je er per 1-23 5,5% + 2,5% = 8%

Maar je moet dan op 1-23 nog wel in de beveiliging werken, ik zie het zelf als een soort van klantenbinding :)
« Laatst bewerkt op: vrijdag 21 september 2018, 11:45 door Pieter Baan »

Planner

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 3.525
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 11:41 »
:( Wat mij niet helemaal duidelijk is, in 2013 gaan we naar een 36 uur werkweek 144 uur per periode maar de lonen blijven gelijk. Gaat dan het uurloon omhoog met 5,2% na alle voorgaande verhogingen.

Dat laatste is zoals ik het lees.

Dus
1.5% in loonperiode 13 2018
1.75% in loonperiode 5 2019
2.5% in loonperiode 1   2020
2.5% in loonperiode 1   2021
2.5% in loonperiode 1   2022
2.5% in loonperiode 1   2023 + een 144 uur/ periode of eigenlijk een loonsverbetering van 5,2%
Of  2.5% in loonperiode 1 2023 - een 8 uur/ periode of eigenlijk een loonvermindering van 5,2%

dus bij een salaris nu van 12,00
1.5% in loonperiode 13 2018 - 12,18
1.75% in loonperiode 5 2019 - 12,39
2.5% in loonperiode 1   2020 - 12,70
2.5% in loonperiode 1   2021 - 13,02
2.5% in loonperiode 1   2022 - 13,35
2.5% in loonperiode 1   2023 - 13,68
152 -> 144 uur = 152 / 144 * 13,68 = 14,44

dat is dus 20,33% meer dan de 12,00 van nu, en dan hebben de meeste werknemers ook nog recht op periodieken


Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 11:49 »
-
« Laatst bewerkt op: vrijdag 21 september 2018, 12:00 door Pieter Baan »

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 12:09 »
Dat laatste is zoals ik het lees.

dus bij een salaris nu van 12,00
1.5% in loonperiode 13 2018 - 12,18
1.75% in loonperiode 5 2019 - 12,39
2.5% in loonperiode 1   2020 - 12,70
2.5% in loonperiode 1   2021 - 13,02
2.5% in loonperiode 1   2022 - 13,35
2.5% in loonperiode 1   2023 - 13,68
152 -> 144 uur = 152 / 144 * 13,68 = 14,44

dat is dus 20,33% meer dan de 12,00 van nu, en dan hebben de meeste werknemers ook nog recht op periodieken

WOW, dus 20% erbij in vier jaar, GREAT!

Laat de werkgevers dit maar niet lezen Planner :DPlanner

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 3.525
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 12:23 »
WOW, dus 20% erbij in vier jaar, GREAT!

Laat de werkgevers dit maar niet lezen Planner :D
:D

Anno78

 • Aspirant
 • **
 • Berichten: 7
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 13:40 »
De 144 uur voor hetzelfde loon is misschien wel het meest positieve aan deze uitkomst. Wel erg jammer dat we er 5 jaar op moeten wachten... De werkgevers weigeren een fatsoenlijke loonsverhoging in 2018, daar waren ze heel duidelijk in. De werknemers (en tot voor kort de bonden) EISEN een fatsoenlijk loonsverhoging in 2018... en dus gingen we staken! En nu... nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? Ik heb tegen gestemd!

Security Guy

 • Actief lid
 • ***
 • Berichten: 44
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 22 september 2018, 17:28 »
De 144 uur voor hetzelfde loon is misschien wel het meest positieve aan deze uitkomst. Wel erg jammer dat we er 5 jaar op moeten wachten... De werkgevers weigeren een fatsoenlijke loonsverhoging in 2018, daar waren ze heel duidelijk in. De werknemers (en tot voor kort de bonden) EISEN een fatsoenlijk loonsverhoging in 2018... en dus gingen we staken! En nu... nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? Ik heb tegen gestemd!

Ik heb voor gestemd

5 jaar wachten is niet waar 4 jaar en 3 maanden.
nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? in totaal krijg je er ongeveer 20%/uur erbij! Lange termijn denken heet dat....
Als de inflatie hoger is dan 2.5% dan wordt omhoog bijgesteld. Nog een reden om voor te stemmen.


Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #11 Gepost op: zondag 23 september 2018, 16:59 »
-

Pieter Baan

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 272
 • Safety first!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #12 Gepost op: zondag 23 september 2018, 18:37 »
-

Anno78

 • Aspirant
 • **
 • Berichten: 7
 • Veiligheid voor alles!
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #13 Gepost op: maandag 24 september 2018, 08:43 »
-
Ik heb voor gestemd

5 jaar wachten is niet waar 4 jaar en 3 maanden.
nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? in totaal krijg je er ongeveer 20%/uur erbij! Lange termijn denken heet dat....
Als de inflatie hoger is dan 2.5% dan wordt omhoog bijgesteld. Nog een reden om voor te stemmen.

Ok, misschien geen 5 jaar. Maar ik vergeet niet dat we actievoeren om er dit jaar al beter van te worden. En dat gebeurd niet. Sterker nog, dit jaar en in 2019 gaan we er gewoon op achteruit. Daarna komen de gegarandeerde 2,5%... Dat klinkt heel leuk na de crisisjaren, maar zoveel is dat niet hoor. Als je de inflatie er vanaf haalt blijft er echt niet heel veel "verhoging" over. De enige garantie die je krijgt is dat je niet verder achteruit gaat. En dan nog die 5,5%. Op je uurloon is dat een mooie bijkomstigheid. Maar in de praktijk merk je dat alleen als je evenveel blijft werken. Maar je uren worden teruggeschroefd.
Mijn advies: Staar je niet blind op de "langertermijn" 20%. Het is een mooi verkooptrucje maar in de praktijk koop je er niks voor.

Planner

 • Erelid
 • *****
 • Berichten: 3.525
  • Bekijk profiel
Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Reactie #14 Gepost op: maandag 24 september 2018, 08:52 »
Voor alle duidelijkheid. Die 20% is het uurloon wat omhoog gaat. Het periode salaris gaat met 14 % ( in het voorbeeld 13.68 / 12) omhoog