Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Security Guy

Pagina's: [1] 2 3
1
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Nachtdiensten
« Gepost op: dinsdag 15 januari 2019, 17:52 »
In artikel 33 Nachtdienst;
1. De maximale arbeidstijd van een nachtdienst bedraagt maximaal 9 uur.
2. De werknemer kan aangeven geen bezwaar te hebben om langer dan 9 uur
te werken bij nachtdiensten die aanvangen tussen 00.00 en 06.00 uur.
3. In elke periode van 16 aaneengesloten weken waarin een werknemer 16 of
meer keer arbeid in een nachtdienst verricht, bedraagt de arbeidstijd in die
periode van 16 weken gemiddeld 40 uur per week.

artikel 29

1. Van de artikelen 28 en 33 kan worden afgeweken. Dit is alleen toegestaan
in geval dat overwerk door een onvoorziene wijziging van omstandigheden

die incidenteel en niet-periodiek is, of als de aard van de arbeid, incidenteel
en voor korte tijd, dit noodzakelijk maakt.
2. Indien van deze afwijking gebruik gemaakt moet worden dan bedragen de
maximaal te werken uren voor de werknemer:
- 12 uur per dienst,
- 60 uur per week en
- in elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld 48 uren per
week.
3. Indien de arbeid geheel of gedeeltelijk in nachtdienst wordt verricht,
bedragen de maximaal te werken uren voor de werknemer:
- ten hoogste 10 uur per nachtdienst en
- in elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld 40 uur per
week.


Dus ik begrijp dat het in een nachtdienst volgens het CAO; Je mag maximaal 9 uur nacht worden ingeroosterd en met je eigen toestemming 10 uur per nacht ingeroosterd worden.
Geen 12 uur tenzij er door een onvoorziene wijziging van omstandigheden zijn dan mag je wel 12 uur werken. (laatste moment)
Dus het kan nooit ingeroosterd worden of een dag van tevoren gevraagd worden.

Maar kan ik, wanneer 12 uur nachtdienst wel wordt ingeroosterd dan wel gevraagd wordt bij mij of mijn collega.
Behalve wanneer tijdens de dienst een onvoorziene wijziging plaats vindt.

De vakbond op de hoogte brengen dat mijn werkgever zich niet aan het CAO houdt?


2
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Nachtdiensten
« Gepost op: maandag 14 januari 2019, 20:19 »
Het CAO spreekt zichzelf tegen?

artikel 28 maximaal arbeidstijd;
De maximaal te werken uren voor de werknemer bedragen:
- 10 uren per dienst (werkgever kan in overeenstemming met de vakbonden
hiervan afwijken);

artikel 29 ]maximum arbeidstijd bij overwerk;
1. Van de artikelen 28 en 33 kan worden afgeweken. Dit is alleen toegestaan
in geval dat overwerk door een onvoorziene wijziging van omstandigheden
die incidenteel en niet-periodiek is, of als de aard van de arbeid, incidenteel
en voor korte tijd, dit noodzakelijk maakt.
2. Indien van deze afwijking gebruik gemaakt moet worden dan bedragen de
maximaal te werken uren voor de werknemer:
- 12 uur per dienst,

artikel 33 Nachtdienst;
6.De werknemer heeft na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur recht op
een onafgebroken rusttijd van ten minste 14 uur.


Volgens ATW mag je maximaal 5 12 uurs nachtdiensten werken in 2 weken tijd.

 :-\ Wat is het nu mag je wel of geen 12 uurs nachtdiensten draaien. :P

3
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Opbouw vakantie tijd
« Gepost op: donderdag 20 december 2018, 04:32 »
Nee, je maakt geen denkfout, maar....


…. De CAO zegt heel duidelijk (artikel 64 lid 2), dat wanneer je vakantie opneemt terwijl er nog geen rooster is vastgesteld, je per dag 7,6 uur (= 5 x 7,6 = 38 uur per week) vakantie ingeroosterd moet worden. Jouw werkgever doet het dus gewoon fout.

Maar als bij de planning al bekend is van je diensten die zijn ingeroosterd in die periodes wanneer je vrij neemt maar nog niet zijn gepubliceerd.
Geld dat, als wat in hoofdstuk 7 artikel 64 vakantierecht lid 2 is omschreven?

Op het moment dat er een dienst is ingeroosterd, bedraagt de vakantiedag
de duur van de ingeroosterde dienst.

4
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Opbouw vakantie tijd
« Gepost op: woensdag 19 december 2018, 02:34 »
Herberekening saldo verlofuren.
Dit is het rekenvoorbeeld wat onze werkgever op hun site zet.

Uurloon   €12,00
Indexering 1,5%   € 0,18
Saldo vakantie-uren 2-12-2018   100 uur
Vastgestelde waarde vakantie-uren op 2-12-2018     €12,00 * 100 uur = €1.200
Herberekening inclusief indexering   
€12.00 (uurloon) + €0,18 (indexering van 1,5%)   €12,18 uurloon
Nieuw saldo   
€1.200 gedeeld door €12,18 =     98,52 uur


Zou dit ook gelden voor de min uren.  :D
::)
Saldo Min-uren pot 80 uur = 80 * €12,00= €960,-
€960,- gedeeld door €12,18 = 78,82 uur  :)

5
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Opbouw vakantie tijd
« Gepost op: woensdag 19 december 2018, 00:39 »
Als fulltimer zou je volgens het CAO 24 verlofdagen opbouwen in 13 loonperiodes (lees Jaar)
omgerekend zou dat 182,4 uur zijn of per periode 14,03 uur.
182.4 uur gedeeld door 7,6 uur klopt inderdaad dat het 24 verlofdagen zijn.
Alleen in de praktijk blijkt wanneer je verlof op neemt er 8 uur worden verrekend per opgenomen werkdag.
Ook als deze dienste nog niet zijn gepubliceerd. Dit blijkt als je zomer vakantie verlof aanvraagt in januari.
Wanneer ze zijn goed gekeurd worden er gewoon per dag 8 uur verrekend terwijl je diensten nog niet zijn gepubliceerd!
Dan is 182,4 uur gedeeld door 8 uur nog maar 22,8 dagen verlof!
Krijg toch het gevoel dat we op deze manier 1,2 dag door ons neus geboord wordt.

Of maak ik een denkfout?
6
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Gepost op: zaterdag 22 september 2018, 17:28 »
De 144 uur voor hetzelfde loon is misschien wel het meest positieve aan deze uitkomst. Wel erg jammer dat we er 5 jaar op moeten wachten... De werkgevers weigeren een fatsoenlijke loonsverhoging in 2018, daar waren ze heel duidelijk in. De werknemers (en tot voor kort de bonden) EISEN een fatsoenlijk loonsverhoging in 2018... en dus gingen we staken! En nu... nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? Ik heb tegen gestemd!

Ik heb voor gestemd

5 jaar wachten is niet waar 4 jaar en 3 maanden.
nu moeten we blij zijn met 1,5% in LP 13??? in totaal krijg je er ongeveer 20%/uur erbij! Lange termijn denken heet dat....
Als de inflatie hoger is dan 2.5% dan wordt omhoog bijgesteld. Nog een reden om voor te stemmen.


7
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO Resultaat nog gedetaileerder
« Gepost op: vrijdag 21 september 2018, 11:22 »
 :( Wat mij niet helemaal duidelijk is, in 2013 gaan we naar een 36 uur werkweek 144 uur per periode maar de lonen blijven gelijk. Gaat dan het uurloon omhoog met 5,2% na alle voorgaande verhogingen. Dus
1.5% in loonperiode 13 2018
1.75% in loonperiode 5 2019
2.5% in loonperiode 1   2020
2.5% in loonperiode 1   2021
2.5% in loonperiode 1   2022
2.5% in loonperiode 1   2023 + een 144 uur/ periode of eigenlijk een loonsverbetering van 5,2%
Of  2.5% in loonperiode 1 2023 - een 8 uur/ periode of eigenlijk een loonvermindering van 5,2%

8
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: CAO onderhandelingsresultaat detail
« Gepost op: donderdag 20 september 2018, 00:31 »
Denk de adder is dat in ratio je opbouw vakantie ook naar beneden wordt bijgesteld. Overwerk zal pas worden gerekend na 160 uur. Zie nog weinig details over roosterverbetering en wanneer die ingaan. Dus daar weten we nog weinig over.

9
Algemeen / Visitatie
« Gepost op: donderdag 26 april 2018, 10:12 »
Zijn er wettelijke kaders dat er minimaal met 2 man/vrouw moet worden gevisiteerd?
Of mag het ook door 1 man/vrouw gedaan worden.

10
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Re: Afkeuren 1 dagsluiting verlof
« Gepost op: woensdag 18 januari 2017, 13:19 »
Een veraardag komt niet zo maar onverwacht uit de lucht vallen. Had jij misschien niet wat eerder de verlofaanvraag kunnen doen?
7 weken lijkt mij voldoende voor 1 dagsluiting verlof.
Wat is een redelijke tijds termijn om een 1 dag verlof aan te vragen?

11
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Afkeuren 1 dagsluiting verlof
« Gepost op: woensdag 18 januari 2017, 02:28 »
Heb een afkeuring gekregen van een aanvraag 4 maart.
De reden die wordt aangevoerd is dat er al 3 collega verlof hebben op die datum.
Onze team bestaat uit 10 personen.
Voltijd bezetting van 2 personen + 1 persoon door de weeks op de dag.
Het gaat om de verjaardagsfeest van mijn dochter waar ik graag bij zou willen zijn.

Vroeger stond er in het CAO voor het afkeuren van een verlof aanvraag zwaarwegend bedrijfsbeleid.  Nu sta het er geloof ik niet meer in althans ik kan het niet meer terug vinden.
Is dit een voldoende reden om een verlof af te keuren?.

12
Citaat
Maar goed, kennelijk wil jij graag een ander antwoord hebben. Maar als iemand hier nu zou zeggen dat jij inderdaad gelijk hebt, wat dan?

Nee hoor ik hoef geen ander antwoord!
Wat ik denk, betekend nog niet dat ik gelijk heb.
Alleen voor mij betekend 2 aparte periodes iets anders.
Dat dat wel voor het CAO geld, betekend nog niet dat ik dat prettig moet vinden.

Om nog antwoord te geven of ik communiceert met de planning het antwoord is wekelijks.
Om die 35 dagen je vrije dagen door te geven, maak je ook geen vrienden mee bij de planning.

13
Nee hoor, blijkbaar heb ik een ander idee van 2 aparte periodes.
2 periodes aan elkaar is naar mijn menig niet het zelfde maar 1 periode van 4 dagen.
Het komt bij mij deze situatie regelmatig voor en begin der beetje van te balen.

Maar goed het is dus toegestaan!

14
Er staat toch in art 21 minimaal 2 periodes van twee aaneengesloten vrije dagen.
lijkt mij dat 2 aparte periodes moeten zijn.

15
Art 21 van het CAO

Het rooster bevat per loonperiode minimaal 8 vrije dagen waarvan
minimaal 2 periodes van twee aaneengesloten vrije dagen waarvan
minimaal 1 een weekend betreft waar geen arbeid wordt verricht


Nu heb ik in de volgende periode 4 dagen aan้้ngesloten vrij donderdag 8 tot zondag 11 september.
de overige 4 dagen zijn los verdeeld. 18, 21, 28 augustus en 10 september.

Is dit wel de bedoeling van het CAO?
Ik zelf ben er ook niet erg blij mee met telkens 1 dag vrij en 4 dagen achter elkaar lijkt wel fijn maar als je de overige 3 weken niet veel vrij heb!!!

Pagina's: [1] 2 3