Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Planner

Pagina's: [1] 2 3 ... 6
1
De bonden voeren naar eigen zeggen 'de druk op'

https://www.uniesecurity.nl/algemeen/1-april-geen-roostervrij-vraag-1-en-5-mei-aan/

Ja, hierdoor gaan de werkgevers de 'druk' echt voelen.

Of toch niet, zullen zij deze aanvragen niet gewoon massaal afwijzen......

2
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Leraren PO in Actie starten eigen vakbond
« Gepost op: donderdag 7 december 2017, 12:11 »
In de beveiliging heerst onder de beveiligers een groot wantrouwen (al dan niet terecht) tegen de vakbonden. Nu geef ik al heel lang aan, dat hoe groot het wantrouwen ook is, je alleen via een vakbond invloed kan uitoefenen. En in het verleden heb ik ook al een paar keer geopperd, dat wanneer je geen vertrouwen hebt in de bestaande vakbonden, je natuurlijk ook nog zelf een vakbond op kan richten, en dat is dus precies wat een aantal leerkrachten in het basisonderwijs gedaan heeft.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/07/leraren-po-in-actie-starten-eigen-vakbond-a1584007

Wellicht een idee voor al die tegenstanders in de beveiliging die jaar in jaar uit langs de zijlijn staan?

https://www.rendement.nl/nieuws/id18569-regels-voor-het-oprichten-van-een-vakbond.html

Dan alleen nog op zoek naar een hoop leden, en zorgen dat werkgevers met je om tafel wil gaan zitten en jullie wel serieus neemt. Maar ja, dat moet toch allemaal niet zo moeilijk zijn....

3
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Regels en nog meer regels...
« Gepost op: maandag 27 november 2017, 17:02 »
Op de facebookpagina van de Unie Security kwam ik nog een leuke discussie tegen over nachtdiensten

https://www.facebook.com/VakbondvanBeveiligers/posts/1447127035365579

En dan met name de reacties die er gegeven worden. Dan blijkt dat een ieder het vervolgens vanuit zijn/haar perspectief bekijkt, maar niet luistert naar wat de tegenargumenten ziin. Mensen denken dat wat goed voor hen is, ook goed voor anderen zal zijn, en zien hun punten graag ook in de regels van de CAO terug.

En zie hier ook meteen de spagaat waarin bonden, maar bijvoorbeeld ook regeringspartijen zitten. Er moeten altijd compromissen gesloten worden, en er zullen altijd mensen teleurgesteld zijn en blijven in het onderhandelingsresultaat, omdat men met minder geen genoegen neemt en het onderste uit de kan wil hebben.

Het is natuurlijk makkelijk om als oudere werknemer te roepen dat jij geen nachtdiensten meer wilt draaien, maar aangezien de bevolking, en dus op een gegeven moment ook de gemiddelde werknemer bij een (beveiligings)bedrijf vergrijst, dan zou dat betekenen dat de jongeren steeds meer en meer nachtdiensten moeten gaan draaien. In een full continu rooster gaat dat bijvoorbeeld al moeilijk, omdat het aantal nachtdiensten, wanneer je dat eerlijk verdeeld over alle werknemer, al redelijk de grens benaderd van wat volgens de ATW mag.

En geloof me, ik heb zelf ook veel nachtdiensten gedraaid, ik snap welke belasting het geeft, maar als planner zie ik niets in (positieve) leeftijdsdiscriminantie puur en alleen als het gaat om leeftijd. Ik denk dat het oordeel van een (bedrijfs) arts er wel zou toe moeten kunnen leiden dat een werknemer (oud, maar ook jong) een aangepast rooster moet krijgen. En dat is in principe al zo geregeld.

Ook roept iemand dat "het aantal nachtdiensten achter elkaar beperkt moet worden". Dat is allemaal leuk en aardig, maar daarmee verdwijnt natuurlijk niet het aantal nachtdiensten dat ingeroosterd moet worden (omdat ze nu eenmaal er zijn), dus dat betekend dan automatisch dat het aantal keer dat er een (kortere) reeks nachtdiensten ingeroosterd wordt groter zal zijn, en of dat wenselijk is?

Bovendien is dat ook persoonlijk, ik ken mensen die liever 1 lange reeks van desnoods 7 nachtdiensten in een periode ingeroosterd willen krijgen, en en ken ook mensen die die 7 nachten liefst in 2 of 3 korte periodes verspreis over de periode ingeroosterd willen krijgen. Ik ben dan ook een tegen al dit soort beperkingen opleggen in een CAO (er staan genoeg beperkingen in de ATW), maar dit gewoon in persoonlijke afspraken met medewerkers en/of binnen een bedrijf maken. Mij maakt het echt niet uit of een werknemer liefst 7 nachten achter elkaar, of liever 2 of 3 nachten achter elkaar. Maar in dat laatste geval niet gaan zeuren dat je er 3 in een periode krijgt, of dat je 'maar' 48 uur rust ingeroosterd krijgt (en geen 'slaapdag' hebt) na de reeksen nachtdiensten, of de nachtdiensten meteen na een paar avondiensten want dat is natuurlijk een logisch gevolg. omdat het aantal vrije dagen maar beperkt is.

In het algemeen is het makkelijk om te benoemen wat je niet wilt, maar in een CAO en om een bedrijf te runnen moeten we vooral goede afspraken maken over wat we wel willen, waarbij het wel werkbaar moet blijven. Door alles maar te beperken en meer en meer regels in een CAO vast te leggen of een roostersystematiek aan een hele branche op te leggen, terwijl er grote verschillen zijn in bedrijfsvoering en de planning tussen kleine en grote bedrijven, en de werkzaamheden/klanten die bedrijven hebben, dat werkt niet, en dat is de afgelopen 4 jaar duidelijk geworden.

Overigens hebben niet alleen de bonden, maar ook de CAO partners aan werkgeverszijde boter op het hoofd!

4
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Gebroken diensten
« Gepost op: maandag 27 november 2017, 16:04 »
Ik las op de Facebook pagina van de Unie Security een reactie over het inplannen van een gebroken dienst:

"Leuk hoe dit nog in de CAO staat, wetende dat een tijdvak max. 10 uur mag duren. Dit kan dus ook niet (structureel) ingepland worden. Alleen ad hoc op de dag zelf met 20% verschuivingstoeslag over de uren die niet in de geplande dienst vallen, of over de hele dienst als het een vrije dag was."

https://www.facebook.com/VakbondvanBeveiligers/posts/1405115729566710

Deze uitleg is echter onjuist. Gebroken diensten kunnen wel degelijk gewoon ingeroosterd worden. bij het inroosteren 28 dagen van te voren mogen namelijk zowel tijdvakken als ook arbeidstijden ingeroosterd worden (zie artikel 21 lid 1). Dat biedt dus ook de mogelijkheid om 28 dagen van te voren een (gebroken) dienst in te roosteren, dus ook een (gebroken) dienst die langer als 10 uur duurt.

In de uitleg in bijlage 14 staat dat dan ook beschreven:

"Vraag: Kan het tijdvak opgerekt worden bij een gebroken dienst?
Nee, een tijdvak is altijd maximaal 10 uur. Een gebroken dienst kan daarom alleen ingepland worden 28 dagen van te voren en kan niet voortkomen uit een tijdvak. Een gebroken dienst kan ook niet gewijzigd worden naar een ‘normale’ dienst. Als de gebroken dienst verschoven wordt, is de verschuivingstoeslag van toepassing"

Het is alleen zo jammer dat de Unie Security dit onderwerp start, er een onjuiste reactie op volgt en het dan van de kant van de Unie stil blijft. Maar goed, de kennis wat betreft de CAO is ook bij de vakbonden ver te zoeken heb ik het idee.

5
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / CAO PB - Stand van zaken?
« Gepost op: maandag 27 november 2017, 15:53 »
Hebben de bonden al iets gecommuniceerd over de stand van zaken omtrent de CAO PB? Deze was verlopen per 1 oktober. Ik heb niet gehoord dat deze door 1 van de partijen is opgezegd, dus is deze waarschijnlijk (stilzwijgend) verlengd met 9 maanden (de duur van de CAO) tot 1 juli 2018.

Eind september is de laatste keer dat de bonden (publiekelijk) iets hebben geroepen over de aanstaande CAO onderhandelingen, maar sindsdien is het angstvallig stil.

8
Het lijkt mij handig om dit even in een nieuw topic te bespreken

https://www.facebook.com/VakbondvanBeveiligers/posts/1177467362331549

Een aantal zaken vallen mij op. Allereerst natuurlijk dat er alleen gezegd wordt dat er afspraken zijn gemaakt rond de Onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie en over pensioen, maar dat daar inhoudelijk niets over gezegd wordt. Dat komt op mij over alsof het zeker niet met terugwerkende kracht vanaf 2013 ingaat, want dan had men dat echt wel benoemd.

Ook de "extra" loonsverhoging van 0,5% om de zaken uit het verleden te vereffenen gaat dus niet met terugwerkende kracht, ondanks de garanties die er gegeven waren dat er gecompenseerd zou gaan worden. En dan heb ik het nog niet eens over het gegeven dat die 0,34% die toen berekend was nooit kan kloppen.

"Over onder andere de onderwerpen Duurzame Inzetbaarheid en zekerheid over roosters wordt in de komende maanden verder gepraat."

Ook dit is weer precies hetzelfde als wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Men schuift zaken op de lange baan, en je kan voorspellen wat er weer gaat gebeuren. Het wordt eindeloos gerekt, 30 september is het zo en dan is er weer geen concreet akkoord.

En dan dit: "De leden werkend onder de cao G4S Aviation Security zullen niet gevraagd worden om hun stem uit te brengen. Zij vallen immers niet onder de landelijke cao Particuliere Beveiliging". Dit is natuurlijk heel logisch, want zij vallen daar inderdaad niet onder. Maar toen de weerstand tegen de nieuwe CAO in 2012/2013 zo groot bleek, toen werden de leden vallen onder de G4S Aviation CAO juist wel ingeschakeld en opgeroepen om maar wel voor de nieuwe CAO te  stemmen, ondanks dat zij er niet onder zouden gaan vallen, maar zij wel een eigen CAO konden houden waarbij zij wel gewoon de oude voorwaarden bleven houden. En dan maar blijven beweren dat de bonden de CAO er niet doorheen hebben gedrukt!

Ik ga verder geen oordeel meer uitspreken. Een goede verstaander weet denk ik wel wat ik er van denk, maar de beveiligers in deze branche moeten eens zelf gaan nadenken over wat ze (niet) willen en dat eens duidelijk laten weten en dit niet door een klein groepje vakbondsleden laten bepalen.

10
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / CAO onderhandelingen
« Gepost op: zondag 10 juli 2016, 09:28 »
En jawel hoor, de CAO "onderhandelaars" zijn alweer in een impasse verzeild geraakt.

"Wij gingen dan ook met een positieve verwachting naar het overleg met werkgevers. Tot onze teleurstelling echter kwamen werkgevers niet veel verder dan "we willen op jullie wens in gaan om weer ORT tijdens verlof toe te kennen (met terugwerkende kracht), maar dat betekent dan wel dat er op een andere manier kostenneutraliteit gerealiseerd moet worden en dat er dus aan één van de andere knoppen gedraaid moet worden en zeg het maar, vakbonden….."

https://www.facebook.com/fnv.beveiliging/posts/788956034571959

Dat is dus precies wat ik al eerder voorspeld had:

http://www.beveiligingsforum.nl/index.php?topic=14302594.msg14320083#msg14320083

De reden dat ik "onderhandelaars" tussen quotes zet, is omdat het principe van onderhandelen is dat beide partijen iets te bieden hebben. Maar daar waar de vakbonden in mijn beleving terecht klagen over het gegeven dat de werkgevers weinig tot niets te bieden hebben, daar lees ik verder ook weinig wat de vakbonden te bieden hebben, maar ze willen (op zich begrijpelijk) alleen maar "meer meer meer". Dat gaat natuurlijk niet werken.

Ik snap niet dat de vakbonden niet gewoon met een heel simpel voorstel komen, waar de werkgevers, als het gaat om het punt "kostenneutraliteit", waar zij zo aan gehecht lijken te zijn, niet van kunnen ontkennen dat het niet kostenneutraal is, namelijk gewoon weer terug naar de oude CAO.

En dan gewoon die 0,34 % van de afgelopen jaren inruilen tegen de ORT over de vakantieuren en voila, alle pijnpunten zijn verdwenen! Dan nog even onderhandelen over een (welverdiende) loonsverhoging per 1 januari a.s.


14
http://www.veiligheidsbranche.nl/searchnews_nl.html?id=416

Eindelijk ga ze eens doen wat ze jaren geleden al beloofd hadden!

15
https://www.facebook.com/VakbondvanBeveiligers/posts/927829260628695

Ik had het al een hele tijd geleden voorspeld, dat het teruggeven van de ORT over de vakantiedagen, wat volgens uitspraken van rechters gewoon moet, door werkgevers gekoppeld zou gaan worden aan de eerder gemaakte afspraken over de kostenneutraliteit. En wat zegt Frank Klomp nu dus:

De vakbonden zijn niet blij. Wat is het grootste struikelblok?
“De onregelmatigheidstoeslag voor verlofdagen. Die toeslag was er bij de vorige cao uitgehaald om de cao kostenneutraal te houden en willen we nu weer invoeren. De vakbond vindt dit een sigaar uit eigen doos, maar dat is het zeker niet. De toeslag komt er bij en dat kan, afhankelijk van de ORT, tot wel 3% inkomensverbetering oplopen. Daarmee wordt het gat van 0,34% ruimschoots gecompenseerd.”

De bonden zien de onregelmatigheidstoeslag dus niet als een verbetering?
“Klopt. En ze geven andere informatie aan hun achterban. We hebben de ORT over verlof bij de vorige cao uitgeruild en als we deze weer opnemen is dat extra. Stel: ik spreek af dat ik geen vakantiegeld krijg, maar een auto van de zaak. Als ik aan het einde van het jaar zeg: ‘ik heb recht op mijn vakantiegeld’. Dan zeg jij toch ook: ‘Ja, maar dan moet je wel die auto teruggeven.’ Als ik dan toch de auto mag houden en ook vakantiegeld krijg, dan is dat extra. De herinvoering van de onregelmatigheidstoeslag is daarom wel een arbeidsvoorwaardenverbetering."


En natuurlijk heeft hij zeker een punt. Het probleem is echter dat de bonden zich helemaal verkeken hebben op het onderwerp kostenneutraliteit, zich daaraan hebben verbonden zonder echt te weten wat de consequenties waren, akkoord zijn gegaan met een onderzoek en zich daarbij vooraf aan hebben geconformeerd, zonder precies vast te leggen waaraan ze zich geconformeerd hebben en duidelijk afspraken gemaakt over hoe, en vooral hoe lang er gecompenseerd zou gaan worden. En last but not least, zich vooraf vast hebben gelegd op een onderzoek, maar nu dat onderzoek uitwijst dat er maar 0,34 % gecompenseerd moet worden, niet meer terug kunnen, terwijl je heel makkelijk hele grote gaten kunt schieten in dat onderzoek. Maar ook daar hebben de bonden geen kennis voor in huis.

Maar Frank Klomp geeft eigenlijk al heel duidelijk aan dat die 0,34% een lachertje is, die de werkgevers graag willen afrekenen. Want als hij zegt dat die ORT voor sommige werknemers alleen al 3% kost, en dat zij behalve dat ook nog allerlei toeslagen en zoals ik al heel lang roep, ook vakantieuren kwijt zijn, en dus in totaal veel meer dan die 3% mis lopen, en daarvoor in de plaats alleen wat verschuivingstoeslage krijgen, dan is die 0,34% dus duidelijk veel te laag.

Maar dat onderzoek is ruim een jaar geleden dus uitgekomen, ik heb dat onderzoek onder embargo in mogen zien en ik heb de Unie mijn opmerkingen daarover gegeven en aangeboden om het uit te komen leggen. En meermaals is mij beloofd dat er geluisterd zou gaan worden en dat men er echt naar zou kijken, maar het bleef stil en het blijft stil. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder, en is het natuurlijk veel te laat om het onderzoek nog ter discussie te gaan stellen.

Goede raad is duur. Ik denk dat de vakbonden zich ernstig hebben misrekend, en zichzelf, en daarmee alle beveiligers in Nederland in een zeer lastige situatie hebben gemanoeuvreerd. Ik hoop dat er afgelopen donderdag in Utrecht een duidelijke koers is bepaald?

Pagina's: [1] 2 3 ... 6