Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Beveiliger64

Pagina's: [1] 2 3
1
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Salaris uitbetaling loonperiode 13-2020
« Gepost op: dinsdag 22 september 2020, 13:37 »
Mijn werkgever heeft een plan bedacht dat loonperiode 13 zal bestaan uit 5 weken, en dat de uitbetaling van loonperiode 13 2020 pas op 8 januari 2021.

Er is ook geen voorschot te verwachten, i.v.m week uitstel tot loonbetaling.

Zonder geldende redenen is mijn werkgever mogelijk in overtreding, gezien een loonperiode 4 weken aaneengesloten moet zijn.

In het verleden was een loonperiode 14 van een week in verband schrikkeljaar, maar dan werd die aparte periode gewoon op tijd betaald.

Aangezien een loonperiode uit 4 weken bestaat waarin een fulltimer 152 uur heeft, zou betekenen, dat in de 5e week gewerkt moet worden, dus technisch gezien als overwerk.

De vragen zijn deze:

Mag dit zomaar, zo ja waarom, zo nee, waar staat die bepalingen exact.

2

80-90-100-regeling voor beveiligers start 2021
Afgelopen vrijdag heeft CNV Vakmensen ingestemd met het voorstel voor een 80-90-100-regeling voor particuliere beveiligers per volgend jaar. Over deze regeling is lang en veel onderhandeld, maar met een vertraging van een jaar lijkt deze er nu toch te komen.
In de cao voor de Particuliere Beveiliging is afgesproken dat er begin dit jaar een 80-90-100-regeling zou komen. Die was er niet. Tegelijkertijd zouden de huidige seniorendagen afgebouwd worden. En ook dat is dit jaar niet gebeurd.

Het lukte niet om tot een akkoord met werkgevers te komen over de precieze inhoud van de 80-90-100-regeling en de afbouw van seniorendagen. Voor CNV Vakmensen en de andere vakbonden is het belangrijk dat een 80-90-100-regeling doet waar het voor bedoeld is: zorgen voor meer rust en hersteltijd voor oudere medewerkers, zodat zij niet uitvallen voor ze met pensioen zijn.

Afgelopen maandag hebben we de laatste gesprekken met werkgevers gehad. Daar is een voorstel uitgekomen wat ik vorige week met de CNV-kaderleden in de Vakgroep Beveiliging heb besproken. We stemmen met dit voorstel in. Doen de andere vakbonden dit ook, dan kan de 80-90-100-regeling en de afbouw van seniorendagen per 1 januari ingaan. Dat is een jaar te laat, maar wel met een aantal significante verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

Wat is de afbouw van de seniorendagen?

In de cao is afgesproken dat de huidige seniorendagen - die alleen voor full-timers gelden - worden afgebouwd als er een 80-90-100-regeling is. Nu bouw je als full-timer vanaf je 57ste één vrije dag per jaar op en dat loopt door tot acht dagen per jaar als je 64 bent. De seniorendagen worden per 1 janauri 2021 niet helemaal afgebouwd, maar wel verminderd. Per 1 januari 2021 krijg je:
1 dag per jaar als je 60 bent
2 dagen per jaar als je 61 bent
3 dagen per jaar als je 62 bent
4 dagen per jaar als je 65 bent
5 dagen per jaar als je 66 bent
Let op: de seniorendagen die je voor 1 januari 2021 hebt opgebouwd, die behoud je ook na deze datum. Seniorendagen vervallen als je het inruilt voor de 80-90-100-regeling.

Wat houdt de 80-90-100-regeling in?

Vanaf 1 januari volgend jaar is de 80-90-100-regeling beschikbaar. Dit houdt in dat oudere medewerkers vanaf dan mogen kiezen om 80% te gaan werken, tegen 90% van het basissalaris, maar met 100% pensioenopbouw. Deze regeling geldt voor fulltimers en voor parttimers die tenminste vijf jaar onafgebroken in de sector werken. Voorwaarde is wel dat je bij gebruik van de regeling tenminste 55% werkt. Belangrijk: de arbeidsduurverkorting vindt plaats op basis van hele diensten. Ook belangrijk: als je gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, dan vervallen je seniorendagen.

Wanneer kan ik gebruik maken van de 80-90-100-regeling?

De regeling geldt vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers die dan tenminste 64 jaar en 4 maanden zijn.
De regeling geldt vanaf 1 januari 2022 voor medewerkes die dan tenminste 62 jaar en 7 maanden zijn.
De regeling geldt vanaf 1 januari 2023 voor medewerkers die dan tenminste 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

Kan een werkgever mij de 80-90-100-regeling weigeren?

Ja, maar alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang op grond van de Wet Flexibel Werken en met een schriftelijke onderbouwing. De werknemer kan bij een weigering in beroep gaan bij de Sociale Commissie.

Als ik de regeling wil gebruiken, wanneer moet ik dat aanvragen?

Tenminste drie maanden voordat je er gebruik van wilt maken.

Zijn er nog meer kleine lettertjes?

Ja, als je gebruik maakt van de 80-90-100-regeling mag je alleen nevenwerkzaamheden verrichten als je dat daarvoor ook al deed. Ook mag je alleen in uitzonderlijke gevallen overuren of meeruren maken. Kies je voor de 80-90-100-regeling, dan is die keuze definitief.

Tot slot

Kom je voor de 80-90-100-regeling in aanmerking, maar twijfel je of je van 90% van je salaris kunt leven? Laat dan een berekening maken over jouw situatie. Het 90% loon gaat over het bruto-salaris. In veel gevallen betekent dit dat je er netto minder op achteruit gaat dan 10%, maar dit hangt sterk af van je individuele situatie.

Zodra er een definitief akkoord is dat in de cao komt, zal ik de tekst met jullie delen. Voor nu: wil je 20% minder werken voor 10% minder salaris, vraag dan de 80-90-100-regeling aan bij je werkgever.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

3
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / FNV Brief d.d. 1 april 2020
« Gepost op: woensdag 1 april 2020, 23:02 »
 Aangemaakt op 01-04-2020 12:15
Maatregelen rond coronacrisis Beste leden, Om te beginnen hoop ik dat jullie en jullie familieleden gezond zijn.
Het coronavirus hakt er behoorlijk in. Niet alleen in het dagelijks leven van iedereen. Maar ook in het werkaanbod bij de beveiligingsbedrijven. Daarom hebben de werkgevers met wie wij de cao Particuliere Beveiliging afspreken ons gevraagd om over extra maatregelen na te denken. Maatregelen die bovenop de overheidsmaatregelen komen om bedrijven en werknemers door deze coronacrisis te helpen.

In deze nieuwsbrief kun je lezen welke voorstellen de werkgevers hebben gedaan en hoe wij daarop hebben gereageerd.

Minder werkaanbod Bij de meeste beveiligingsbedrijven is het normale werkaanbod door de coronacrisis afgenomen.
Maar er zijn ook plekken waar juist meer vraag naar beveiliging ontstaat.

Bijvoorbeeld in de detailhandel waar nu beveiligers worden ingezet om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel.
Maar ook om hamsteren te voorkomen of om te zorgen dat iedereen zich netjes houdt aan de 1,5 meter afstand.

NOW-regeling en andere noodmaatregelen

Als een beveiligingsbedrijf 20% of meer omzetverlies heeft, kan de werkgever een aanvraag indienen voor de zogenaamde NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Zoals de naam al zegt, is deze regeling bedoeld om te voorkomen dat het personeel wordt ontslagen. De overheid betaalt de werkgever - na goedkeuring van de aanvraag
- 90% van de loonkosten op voorwaarde dat de werkgever zijn personeel in dienst houdt en het salaris blijft betalen. Als je werkgever gebruik maakt van deze regeling, dan kost het jou geen WW-rechten als je tijdelijk niet kunt werken. Naast deze regeling heeft de overheid nog andere maatregelen genomen om werkgevers door de coronacrisis te helpen. Je werkgever kan bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen voor belastingen en pensioenpremies.

Ook hebben de banken de voorwaarden versoepeld als werkgevers een lening willen aanvragen. Verzoeken van de beveiligingsbedrijven

De NOW-regeling vergoedt niet 100% van de loonkosten van je werkgever. De beveiligingsbedrijven hebben de vakbonden daarom gevraagd om na te denken over aanvullende maatregelen De werkgevers kwamen met de volgende voorstellen:  Meer flexibiliteit door verlengen van tijdvakken en verschuiven zonder toeslagen Wij snappen dat er nu meer flexibiliteit nodig is om de planning rond te krijgen, maar we horen dat veel beveiligers vrijwillig willen bijspringen als dat nodig is.

Daarom denken wij dat het verlengen van tijdvakken nu niet nodig is. Verder hebben de werkgevers niet goed kunnen aantonen dat het tijdelijk afschaffen van de verschuivingstoeslag hen gaat helpen om door de crisis te komen.

Daarom denken wij dat het niet nodig is om hierover aparte afspraken te maken tussen werkgevers en vakbonden.

Tijdelijk omzetten parttimers vast model naar parttimers groeimodel Wij vinden het geen goed idee dit in een collectieve afspraak vast te leggen.

De meeste parttimers met een vast model hebben niet voor niets gekozen voor een vast model. Dat sluit namelijk aan bij hun privésituatie.

Als je dat wilt, kun je als parttimer met een vast model bij je werkgever aangeven dat je bereid bent om tijdelijk meer te werken om je werkgever en collega’s uit de brand te helpen.

Verplicht verlof opnemen Wij zien geen aanleiding voor deze maatregel. De NOW-regeling is juist bedoeld om de vermindering van personeelsinzet voor werkgevers te compenseren. Als je dat wilt, kun je natuurlijk bij je werkgever aangeven dat je vrijwillig verlof opneemt in (een deel van) de coronaperiode.

Tijdelijk verruimen van het aantal minuren Ook dit vinden wij geen goed idee. De maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld, dekken volgens ons de verminderde inzet voldoende af.

Vakantiegeld later betalen, bijvoorbeeld in juli of augustus Wij hebben aangegeven dat het vakantiegeld volgens de afspraken in de cao uiterlijk betaald moet worden in de maand juni. Meestal betalen werkgevers het vakantiegeld al in mei. Zonder de cao te overtreden kunnen werkgevers nu dus eventueel het vakantiegeld uiterlijk 30 juni betalen. Wij zien geen reden om de uitbetaling nog verder uit te stellen naar juli of augustus.

Tijdelijk opschorten van controles door het Controleorgaan Het Controleorgaan controleert of beveiligingsbedrijven zich aan de cao houden. Wij willen juist meer controles tijdens deze crisis, omdat we bang zijn dat meer beveiligingsbedrijven zich in deze tijd niet aan de cao houden.

Meer scholing beschikbaar maken voor beveiligers die niet kunnen werken Hier werken wij graag aan mee. Willen wij helemaal niets doen om de werkgevers te helpen? De werkgevers hebben tot nu toe niet concreet kunnen maken waarom er extra maatregelen nodig zijn om de beveiligingsbedrijven door de crisis te helpen, bovenop de maatregelen die de overheid al biedt.

Wij willen eerst een duidelijk beeld krijgen van de problemen en zien of de maatregelen van de overheid voldoende helpen om het hoofd boven water te houden.

De overheid vindt dat bedrijven pas voor de noodmaatregelen in aanmerking komen als zij ten minste een omzetverlies van 20% hebben.

De overheid vindt dat werkgevers met een lager omzetverlies de gevolgen van deze crisis zelf moeten kunnen opvangen.

Als een beveiligingsbedrijf aantoonbaar in financiële moeilijkheden zit, dan zijn we als vakbonden bereid om met dat bedrijf in gesprek te gaan en te bekijken hoe we het bedrijf én de werkgelegenheid van de werknemers overeind kunnen houden.

Dit hebben we de werkgevers laten weten.

Conclusie Samengevat komt het erop neer dat de vakbonden op dit moment niet overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om extra noodmaatregelen af te spreken, bovenop de noodmaatregelen van de overheid.

De coronacrisis raakt de beveiligingsbedrijven op sommige plekken best stevig.

Ons beeld is echter dat de noodmaatregelen van de overheid ook voor de beveiligingsbedrijven afdoende zijn om door de crisis heen te komen.

Ook al zal het financieel soms pijn doen en flexibiliteit en organisatiekracht vragen van werkgevers én werknemers. Vragen of opmerkingen? We maken een bizarre tijd mee met elkaar. En misschien zit je met vragen over je werk en je inkomen.

Op www.fnv.nl/corona vind je antwoorden op veel gestelde vragen over werk en corona. Wil jij iets melden over werk en inkomen in relatie tot corona? Of wil je de noodklok luiden? Vul dan het formulier in op https://www.fnv.nl/corona/corona-meldpunt#/ en wij gaan ermee aan de slag.

Want de FNV is dichtbij, juist nu afstand nodig is.

Met hartelijke groet, en blijf gezond, Mohamed Gafki en Tanja Schrijver Bestuurders FNV Beveiliging Volg ons op @fnvbeveiliging en www.facebook.com/fnvbeveiliging

4
Kort vraagje.

Wordt bij uitbetaling bovenwettelijke verlof uren, wordt hier ook ORT over gerekend?

5
Ik zit met een vraag, wellicht is er iemand die een goed antwoord kan geven.

In het verleden, volgens het CAO, werd er op een doordeweekse feestdag een verlof geroosterd, als je niet hoefde te werken. Die verlof dag, volgens het CAO was voor de werkgever.

Mijn vraag is, is die regel nog steeds van toepassing?

6
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Beveiliging - Eindejaarsuitkering in 2019
« Gepost op: donderdag 21 november 2019, 12:04 »
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging/nieuws/beveiliging-eindejaarsuitkering-in-2019


21 november 2019
CNV Vakmensen heeft in de cao afgesproken dat de eindejaarsuitkering vanaf 2020 anders wordt berekend. Omdat 2019 een overgangsjaar is, moesten we daar ook iets anders voor regelen. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Waarom moest er iets veranderen?
De eindejaarsuitkering krijg je in loonperiode 12. Dat hebben we zo afgesproken dat je er iets aan hebt in de decembermaand. In de cao stond echter dat één van de voorwaarden was dat je op 31december in dienst was. Dat zorgde in het verleden nog wel eens voor onaangename verrassingen voor mensen die tussen medio november en 31 december uit dienst gingen. Zij moesten volgens de regels de eindejaarsuitkering dan terugbetalen en helaas geen Sinterklaas of andere goedheiligheid bij werkgevers, want te vaak pasten werkgevers dat ook zo toe. Dát wilden we dus anders.

Vanaf 2020 nieuwe berekeningsperiode
In 2020 ontvang je net als nu de eindejaarsuitkering (eju) in periode 12 (dus met het loon over periode 11), maar de uitkering wordt berekend over de vóórafgaande 12 loonperiodes. Dus in periode 12 2020 ontvang je de eju over periode 12 2019 tot en met 11 2020.
Ga je uit dienst nadat je de eju hebt ontvangen en vóór 31 december, dan hoef je niet meer terug te betalen.

2019
In 2019 word je eindejaarsuitkering anders berekend, en dat kán betekenen dat hij deze keer iets lager is.
Het is vooral ingewikkeld als je niet fulltimer bent (want dan heb je elke loonperiode immers 152 uur) of anderszins een wisselend arbeidspatroon hebt. Werk je elke loonperiode hetzelfde aantal uren, dan maakt het niet uit. Werk je doorgaans in periode 12 en 13 meer, dan is het resultaat dit jaar dat je een wat lagere eindejaarsuitkering krijgt (maar volgend jaar krijg je de eju over periode 12 en 13 van dit jaar nog een keer, dus je komt niet te kort).

De eju wordt berekend over je basissalaris plus vakantiegeld over periode 1 2019 tot en met periode 11 2019 (net als anders), plus een gemiddelde van die afgelopen loonperiodes om periode 12 en 13 te berekenen.
Het klinkt ingewikkeld en daarom leg ik het je uit.
Je neemt je basissalaris plus vakantiegeld over loonperiode 1 tot en met 11. Vervolgens neem je de uitkomst daarvan en die deel je door 11. Dan kom je op een gemiddelde per loonperiode. En dat vermenigvuldig je met 2. Zo kom je dan in totaal toch op een eju over 13 periodes, maar is de berekening anders.
We hebben echt gezocht naar een simpeler oplossing, maar daar konden we het niet over eens worden/die konden we niet vinden.
Wel even opletten: het percentage is niet veranderd! Je krijgt nog steeds 2,01%.

Binnenkort weer een update
Er wordt echt hard gewerkt aan de andere afspraken uit de cao, want we hebben afgesproken dat er per 1 januari 2020 een 80-90-100-regeling moet zijn. Vorige week hebben we in een overleg behoorlijke stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet uit. Je hoort hierover zo snel mogelijk meer. Op 2 december hebben we weer overleg en iedereen weet dat er daarna iets moet liggen.
Bijna datzelfde geldt voor de roosters. Daarover hebben we afgesproken dat er een nieuwe roostersystematiek komt die moet zorgen voor werkdrukverlaging, meer rust in de roosters, meer voorspelbaarheid en hersteltijd. De implementatie (invoering) van de aangepaste roostersystematiek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting halen we 1 januari niet (al zou dat het mooist zijn) maar uiterlijk op 31 maart 2020 moeten de nieuwe roosterafspraken ingaan.
We hebben daarvoor dus ietsje meer tijd om er uit te komen. We informeren jullie ook daarover zo snel mogelijk weer.
Ook dat punt staat op 2 december op de agenda.

Vertrek
Tenslotte een aankondiging van mijn vertrek uit de beveiliging. Vanaf 1 januari a.s. zal ik worden vervangen door mijn collega Erik Honkoop. Hij is nu al druk bezig om zich in te werken en zal zich binnenkort voorstellen of je hoort op een andere manier van hem. Het was niet altijd gemakkelijk maar wel een eer om voor en namens jullie te werken. Ik wens jullie een veilige werkplek toe met voldoende waardering en vooral hoop ik ook dat je je werk gezond mag doen.

Vragen?
Je kunt me voorlopig nog mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl

7

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging/nieuws/update-periodiek-overleg-trigion

20 november 2019

Een paar keer per jaar overlegt CNV Vakmensen met Trigion en de andere bonden over zaken die zich voordoen. Dat noemen we periodiek overleg. Jullie collega Johan Bakker en bestuurder Aletta Bulsink waren aanwezig.

Onderwerpen die door CNV naar voren werden gebracht:
1. lange nachtdiensten, inroosteren 11-uursnachtdienst;
2. veiligheid;
3. tenders.

De lengte van nachtdiensten, 11-uursnachtdiensten
CNV Vakmensen is geïnformeerd over het feit dat er óók in de nacht (te) lange diensten worden gewerkt. Dat is niet alleen slecht voor de kwaliteit van je werk en je gezondheid, maar mogelijk ook verboden. In ieder geval zijn ingeroosterde nachtdiensten van 11 uur waarover wij hoorden, niet toegestaan. In art. 33 van de Cao Particuliere beveiliging hebben we afgesproken dat een nachtdienst maximaal 9 uur mag duren. Alleen wanneer jij hebt aangegeven dat je er geen bezwaar tegen hebt, kun je langer worden ingezet. Er wordt verwezen naar art. 28 van de cao en daarin staat dat de maximale arbeidstijd per dienst 10 uur mag zijn. 11-uursnachtdiensten kunnen dus niet en mogen dus niet. Word jij daar tóch mee geconfronteerd, laat het ons weten!

Veiligheid
We zijn blij dat Trigion onze suggestie om meer met vaste teams te werken, over lijkt te nemen. Juist op die plekken waar je de meeste risico’s loopt, is het belangrijk dat je aankunt op een collega die de situatie kent en net als jij goed is in zijn of haar vak.
Helaas worden vooral de collega’s die werkzaam zijn op AZC’s nogal eens voor situaties geplaatst waarin de regels er op papier goed uitzien, maar waarbij zij tóch gemangeld worden tussen de verwachtingen van het COA-personeel en die van Trigion zelf. In het slechtste geval kan dit tot gevolg hebben dat je niet meer welkom bent op de locatie waar je werkte, en dat niet alleen maar ook niet op alle andere locaties.
Wij hebben aangegeven dat de beveiliger zich gesteund moet weten/voelen door Trigion, dat veiligheidstrainingen daadwerkelijke trainingen moeten zijn (geen V-learning; daar leent dit onderwerp zich niet goed voor). Ook hebben we heel duidelijk op tafel gelegd welke risico’s je loopt als beveiliger in een onveilige situatie (en dan hebben we het ook over het hebben en houden van je werk).

Trigion heeft ons verteld dat er een incidentenongevallen-procedure is. Als je te maken hebt met een incident, moet je dat melden in je dagrapportage, rapportage op basis van de incidentenongevallen-procedure; maak een specifieke rapportage van de gebeurtenis. Meld het bij je teamleider, bespreek het in het werkoverleg. De teamleider moet het melden bij de klantmanager. Wij hebben aangegeven dat de beveiliger heel vaak geen terugkoppeling krijgt over wat er met de melding gebeurt.
Maar blijf een melding maken, ook al heb je er geen zin in of geen tijd voor. Melden is belangrijk! Alleen dan kan er iets veranderen. En als het nodig is, doe aangifte bij de politie. Niets doen helpt niet!

Tenders
Trigion heeft de laatste tijd veel (overheids-)tenders gewonnen. Dat is uiteraard een goed bericht. In de cao is afgesproken dat de latende partij (dus de partij die het contract verliest), de vakbonden informeert. We hebben gemerkt dat daar de klad in is gekomen; dat geldt overigens voor alle (grote) bedrijven.
Maar ook hier geldt: wacht niet af. Werk jij op een object en heb je te maken met een contractwisseling en heb je daar vragen over? Neem contact met ons op! (En kijk even in art. 95 welke situatie op jou van toepassing is en of je daar misschien ook al een antwoord vindt).

Overige onderwerpen
Verder spraken we nog over Trigion 2.0. Volgens werkgever was de uitkomst van de pilot dat jullie liever niet in zelfsturende teams werken maar met een teamleider; dat jullie liever niet zelf het rooster maken, maar wel graag meer invloed, inzicht en diensten langer van tevoren bekend willen hebben.
Het ziekteverzuim was vorig jaar ruim boven 7%; dat wil men naar beneden brengen. Ziekteverzuim gaat terug in de lijn.
Het zal ook jullie niet zijn ontgaan, er is een behoorlijke arbeidsmarktkrapte. Veel bedrijven kampen met een tekort aan personeel, en dat is in de beveiliging en ook bij Trigion niet anders. Men wil meer mensen een vast dienstverband aanbieden en proberen meer aspiranten te werven.
Laten we hopen dat het helpt, want we hebben er allemaal belang bij dat er voldoende personeel is, al was het maar omdat je ook wel een keer een verlofdag wilt hebben als je daar om vraagt.

Zomerverlof
We hebben gehoord dat Trigion de zomerverlofperiode met 2 maanden heeft verlengd. Dat is niet hoe het in de cao staat. We hebben opheldering gevraagd, ook omdat wij niet zien hoe dit een positieve afwijking is. Je hoort hierover zo spoedig mogelijk meer via onze kaderleden.

Vertrek
Tenslotte een aankondiging van mijn vertrek uit de beveiliging. Vanaf 1 januari a.s. zal ik worden vervangen door mijn collega Erik Honkoop. Hij is nu al druk bezig om zich in te werken en zal zich binnenkort voorstellen of je hoort op een andere manier van hem. Het was niet altijd gemakkelijk maar wel een eer om voor en namens jullie te werken. Ik wens jullie een veilige werkplek toe met voldoende waardering en vooral hoop ik ook dat je je werk gezond mag doen.

Vragen?
Je kunt me voorlopig nog mailen op onderstaand mailadres.

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888

10
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Verschil in jaar inkomen 2016-2018
« Gepost op: woensdag 27 maart 2019, 15:16 »
 Ik zou graag willen weten van mijn collega beveiligers of het hun ook is opgevallen dat er een inkomsten verschil zit in het jaar inkomen tussen 2016 -2018.

Dit kan afgelezen worden van de jaar opgaven.

Ik ken 2 zaken waar een verschil zit, ondanks dat hetzelfde aantal uren, diensten volgens rooster is gewerkt, ORT. Inplaats van vooruit te zijn gegaan, is er een achter uitgang te meten.

11
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/ict/nieuws/pensioen-is-voor-later-moet-je-wel-nu-al-regelen
________________

 Nieuws
Pensioen is voor later; moet je wel NU al regelen
04 maart 2019

‘Pensioen is voor later’. Die woorden hoor je wel vaker voorbij komen, van jongeren en van werknemers. Mensen die (binnenkort) met pensioen zijn beleven dat anders. Een GOED PENSIOEN ‘later’ moet je wel NU al regelen! Daarom vragen we jou om dat samen met ons duidelijk te maken op maandag 18 maart.
Overal manifestaties
Omdat een goed pensioen NU moet worden geregeld organiseren de vakbonden in het hele land op 18 maart 2019 manifestaties. Met die bijeenkomsten willen wij de regering duidelijk maken dat werknemers - én gepensioneerden - een goed en eerlijk pensioenstelsel verdienen. Een stelsel met eerlijke kansen op indexatie en waardegroei. En ook een stelsel waarbij je de kans krijgt op een eerlijk en gezond moment te stoppen met werken.

Ultimatum
In december stelden de vakbonden de regering een ultimatum. De reactie bleef lauw. Dus komen wij nu in actie, ook bij jou in de buurt.
In Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht houden wij grote manifestaties om jouw belang duidelijk te maken.

Waar en wanneer?
Het is goed mogelijk dat je via een oproep bij jou in het bedrijf al wist van deze bijeenkomsten. Zo niet, dan bij deze!

Op de achterzijde van deze uitnodiging vind je een kort overzicht van locaties en tijdstippen. Op de website cnvvakmensen.nl/18maart, JeAchterban.nl of goedpensioen.nu vind je de details. En daar kun je ook nog veel meer lezen waarom NU in actie komen zo belangrijk is.

Graag tot ziens op 18 maart!

Waar moet je zijn op 18 maart 2019?

    Amsterdam, Beursplein/Dam, 10.00 uur
    Arnhem, Markt kruising Turfstraat tegenover Provinciehuis, 14.00 uur
    Eindhoven, Stadswandelpark, Alberdink Thijmlaan, 11.00 uur
    Heerlen, Burgemeester van Grunsvenplein, 12.00 uur
    Groningen, Grote Markt, 11.30 uur
    Leeuwarden, Wilhelminaplein, 11.30 uur
    Utrecht, Jaarbeursplein, 09.30 uur
    Rotterdam, Ahoy, 12.00 uur

Hoe kom je daar?
Als jij deze oproep ontvangt zijn wij als vakbonden nog volop bezig om de zaak in goede banen te leiden. Hoe je bij de diverse manifestatie kunt komen kun je lezen op onze website cnvvakmensen.nl/18maart of JeAchterban.nl

Kom in actie!
Kom in actie maandag 18 maart 2019. Het gaat om jou en om alle anderen die nu of later een goed pensioen willen. Heb je nog vragen? Stel ze dan aan jouw bestuurder bij CNV Vakmensen, per e-mail aan ons actiecentrum (pensioen@cnvvakmensen.nl) of per telefoon (030 751 10 07).

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

Piet Fortuin
voorzitter CNV Vakmensen

12
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2019%3A595&showbutton=true&keyword=Ort%20beveiliging%20&fbclid=IwAR1ujFvjxPDgM8E5iE77x2w9OJdZxiVReaw-Xns2hrn7qh0UeCQy18Oivos

Leden van de vakbonden, tijd dat u contact opneemt met uw vakbond.

De vakbonden hebben een verbod gekregen om hierover geen rugbaarheid aan te geven, vanwege en kosten die beveiligingsbedrijven moeten gaan maken over nabetalingen. Het was in eerste aanleg dat de beveiligingsbedrijven het personeel hebben bestolen.


13
Wat is de maximale rusttijd, als men 9 diensten of meer aaneengesloten werkt. Per dienst is dat 8 uur.

14

CNV-leden staan achter cao-akkoord beveiliging

09 oktober 2018

De uitslag van de ledenpeiling is bekend: een ruime meerderheid van de CNV-leden steunt het onlangs bereikte cao-akkoord. Daarmee is er wat ons betreft sprake van een nieuwe cao, die de beveiligers in Nederland voor lange tijd duidelijkheid en perspectief geeft.
Over het cao-akkoord hebben wij jullie eerder uitgebreid geïnformeerd. Een deel van jullie was niet echt blij met het resultaat en heeft uiteindelijk tegen gestemd. We begrijpen de teleurstelling en de onvrede richting de werkgevers. Door hun vaak koppige opstelling hebben ze de onderhandelingen helaas flink moeilijk gemaakt.

Ruime meerderheid stemt vóór

Het cao-akkoord kan ook op grote steun rekenen, zo is gebleken. Een ruime meerderheid van de CNV-leden heeft vóór  het akkoord gestemd. Mede dankzij de acties - waar velen van jullie aan hebben meegedaan - is er nu een nieuwe cao. Een cao die voor lange tijd duidelijkheid biedt. De loonsverhoging is voor jaren verzekerd. Er komt een betere pensioenregeling. De werkdruk gaat omlaag, er komen betere roosters. Dat is allemaal winst.

Werk aan de winkel

Gedurende de looptijd van de cao is er nog het nodige werk aan de winkel. Daarover blijven we jullie natuurlijk informeren! Het geluid van de tegenstemmers nemen we daarbij zeer serieus. In de komende tijd gaan we met de werkgevers over meerdere onderwerpen in gesprek, zoals pensioen, roosters, korter werken. De werkgevers zullen ons vertrouwen in een goede uitwerking van de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk moeten verdienen.

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan hoor ik het graag.

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

15
CAO, werken in de beveiliging en vacatures / Hoeveel dagen mag men aaneengesloten werken
« Gepost op: zaterdag 22 september 2018, 14:23 »
Hoeveel dagen mag men aaneengesloten werken.

Voor nachten is dat 7 diensten aaneengesloten.

Hoe zit dat b.v. met avonddiensten?

In mijn rooster staan 11 avonddiensten = 88 uur aaneengesloten.

Dat lijkt mij niet een gezond rooster.

Graag een reactie a.u.b.

Pagina's: [1] 2 3